ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Eισαγωγές και εμπόριο μηχανημάτων υποδηματοποιίας
Πρώτες ύλες, Service, Αναλώσιμα

Οικονομικές Καταστάσεις

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (01/01 – 31/12/2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01/01 – 31/12/2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (01/01 – 31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο. 43

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
44η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01 – 31/12/2014)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο. 44

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
45η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (01/01 – 31/12/2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο. 45